Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadziliśmy usługę umożliwiającą Państwu otrzymywanie faktur drogą elektroniczną  - e-Faktura.

 

e-Faktura to wyjątkowy produkt, na miarę naszych czasów. Szybki rozwój informatyczny, Internet w każdej firmie, a zarazem głębokie wyczulenie na ochronę środowiska naturalnego, sprawiają, że warto spojrzeć na nowoczesne narzędzia, jakich wprowadzenie umożliwia Ustawodawca.

 

Okazuje się, że e-Faktury nie są czymś skomplikowanym, drogim i tylko dla bardzo dużych firm / instytucji.

 

Posiadają wiele zalet, a trudno dopatrzeć się minusów.

 

Oto kilka korzyści z otrzymywania faktur elektronicznych:

 

o       poprawisz planowanie wydatków - e-Fakturę dostaniesz z dużym wyprzedzeniem;

o       wyeliminujesz opóźnienia w płatnościach i przykre ich konsekwencje - e-Fakturę dostaniesz zawsze na czas;

o       pozbędziesz się papierowych dokumentów, które zajmują miejsce w twoim biurze – e-Fakturę wepniesz do e-katalogu;

o       nie narazisz siebie, ani swojej firmy na niepożądane ujawnienie danych - e-Fakturę dostaniesz bezpośrednio, jako jedyny odbiorca;

o       e-Fakturę możesz odebrać w każdym miejscu z dostępem do internetu,

o       przyczynisz się do dbania o środowisko naturalne – e-Faktura nie zużywa zasobów naturalnych gdyż nie funkcjonuje w formie papierowej. Słowo o dbałości o środowisko naturalne.

 

Trzy kroki, aby otrzymywać faktury elektroniczne (e-Faktury):

 

1.Wydrukować odpowiedni formularz akceptacji.

2.Wypełnić według wzoru.

3.Przesłać listem poleconym na adres podany w formularzu akceptacji.

 


Co należy wiedzieć o e-Fakturze.

 

Faktura elektroniczna (e-Faktura) zastępuje fakturę papierową. Przesyłana jest na adres e-mail – podany w formularzu akceptacji – zamiast przez Pocztę Polską (wysyłka tradycyjna). W celu upewnienia się, czy e-Faktura została wystawiona przez uprawnioną osobę, należy otrzymany e-mailem plik zweryfikować Aplikację Weryfikującą podpis elektroniczny. W ten sam sposób można sprawdzić dokładny moment wystawienia faktury – potwierdzając tzw. „znacznik czasu” będący integralną części e-Faktury. W ten sposób łatwo sprawdzić autentyczność otrzymanego dokumentu.

 

 

Podstawa prawna pozwalająca rozliczać się za pomocą e-Faktury.

 

e-Faktura jest prawnie uznaną formą dokumentowania rozliczeń w Polsce. Reguluje to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

 

Wymagania techniczne niezbędne do otrzymywania e-Faktur.

 

–  Aby otrzymywać e-Faktury potrzebny jest komputer z dostępem do poczty email.

– W celu otworzenia e-Faktury komputer musi posiadać zainstalowany program do odczytywania plików PDF (np. darmowa aplikacja Acrobat Reader).

– Do weryfikacji podpisu elektronicznego i znacznika czasu należy zainstalować darmową Aplikację Weryfikującą

na komputerze pracującym w środowisku Windows.

Aby zrezygnować z otrzymywania e-Faktur prosimy wypełnić formularz rezygnacji i przesłać go listem poleconym na adres podany w formularzu rezygnacji.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

 

Lech Łubowicz

tel. 22 611 48 01

kingcross@kingcross.com.pl

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi e-Faktura!